Šuvju lentas

Firmas LIESEN ražotās šuvju lentas paredzētas pielietot savienojumos starp veco un jauno asfaltbetonu, kā arī elastīgas garenšuves veidošanai.