Bitumena mastikas

BITUFUG-DS 5 šuvju lejamā mastika ir izlejams materiāls uz bitumena bāzes ar minerālvielu pildvielām, kurš ir izkausējams un karsti iestrādājams. DS5 mastika paredzēta liešanai šuvēs sākot ar platumu 5 – 6 mm, betona braucamajai daļai, asfalta segām, republikas nozīmes ceļiem, lidlaukiem utt .– paaugstinātām aukstuma un siltuma prasībām. Gruntēšana ar Bitusol voranstrich

BITUFUG-WR 6 ražota uz mīkstāka bitumena bāzes un piemērota mazākām plaisām salīdzinot ar DS5. Šuvju lejamā mastika ir izlejams materiāls uz bitumena bāzes ar minerālvielu pildvielām, kurš ir izkausējams un karsti iestrādājams. WR6 mastika paredzēta liešanai šuvēs sākot ar platumu 5 – 6 mm, betona braucamajai daļai, asfalta segām, republikas nozīmes ceļiem, lidlaukiem utt .– paaugstinātām aukstuma un siltuma prasībām. Gruntēšana ar Bitusol voranstrich

RISSFIX Uz ūdens bāzes ražota, auksti iestrādājama plaisu aizliešanas mastika. Rissfix paredzēta nelielām plaisām, kā arī tīklveida plaisu aizliešanai. Pēc Rissfix iestrādes, remonta vietu vēlams pārkaisīt ar šķembu atsijām vai rupjgraudainu smilti (0-2 mm)

BITUFIX-L, BITUFIX-E

Poru aizpildīšanas mastika, kas paredzēta asfalta segas porainības likvidēšanai. Šādi bojājumi rodas, ja ir notikusi asfalta masas segregācija, kā arī ar laiku samazinoties saistvielas daudzumam. Ar Bitufix L iespējams atjaunot nepieciešamo bitumena daudzumu asfaltbetona virskārtā. Tā kā Bitufix L sastāvā ir arī kvarca smiltis, tad bojātajā vietā tiek atjaunots arī nepieciešamais minerālā aizpildītāja daudzums.

Bitufix E, atšķirībā no Bitufix L ir ražots uz ūdens bāzes.