Bitumena emulsija

Bitumens vēsturiski ir viens no svarīgākajiem produktiem ceļu būvniecībā.
To, galvenokārt, izmanto asfaltbetona ražošanā kā saistvielu minerālajiem materiāliem, kā arī hidroizolācijas un salipšanas kārtas veidošanā būvobjektos.

Kā zināms bitumens normālā temperatūrā ir ļoti viskozs (ciets) materiāls un nav iestrādājams. Lai bitumenu izmantotu produktu ražošanai vai arī būvdarbos, jāpazemina tā viskozitāte. Lai to paveiktu ir vairākas iespējas:

*Karsēšana. Vispopulārākā bitumena viskozitātes pazemināšanas metode. Neaizvietojama asfaltbetona ražošanā. Kā trūkumus var  minēt lielu enerģijas patēriņu un īpašu uzmanību pie iestrādes, lai negūtu smagus apdedzinājumus.

*Šķīdināšana. Populāra metode dažādu hidroizolācijas materiālu ražošanā un ceļu būvē agrākos gados. Tā kā par šķīdinātājiem izmantojami naftas produkti, tad to cenas paaugstināšanās tieši ietekmē arī produkta cenu. Mūsdienās svarīgs arī ekoloģiskais faktors, jo iztvaikojot šķīdinātājiem, gaisā nonāk kaitīgās vielas.

*Emulģēšana. Mūsdienās lielu popularitāti, kas pamatota ar ekonomisko un ekoloģisko efektivitāti, ieguvusi bitumena viskozitātes samazināšana, ražojot bitumena emulsiju. Emulsija ir bitumena un ūdens maisījums. Tā kā bitumens nav ūdenī šķīstošs produkts, ir izstrādāts īpašs process, lai panāktu bitumena emulsiju ūdenī. Šī procesa laikā bitumens tiek saskaldīts mikroskopiskās daļiņās un ar ķīmisko piedevu (emulgatoru) palīdzību šīs daļiņas iegūst elektrisko lādiņu, kas savukārt šīm daļiņām neļauj salipt un veidot viendabīgu masu. Rezultātā iegūst vielu, kas ir šķidra normālā temperatūrā, bet pēc iestrādes uz ceļa, ūdens iztvaiko un lādētās bitumena daļiņas veido ciešu sasaisti ar ceļa segumu un minerālajiem materiāliem.

Dažādu darbu veikšanai tiek ražotas atšķirīgas emulsijas. Emulsijas iedalās klasēs atkarībā no bitumena satura un sadalīšanās ātruma.

C50B3 Gruntēšanai

Lai nodrošinātu nepieciešamo sasaisti starp asfaltbetona kārtām, ir nepieciešama gruntēšana ar bitumena emulsiju. Izšķir bituminizēto kārtu gruntēšanu un ar saistvielām nesaistītu pamatu gruntēšanu ar sekojošu sīkšķembu iestrādi (čipings). Šim nolūkam tiek ražota bitumena emulsija ar 50% bitumena saturu C50B3,  vai C50 B4 atbilstoši Autoceļu specifikācijām 2012 un LVS EN13808

Specifiskiem gadījumiem, ja pastāv prasība paaugstinātai salipšanai,  ražojam arī polimērmodificētu bitumena emulsiju C50BP4.

C60B4 Bedrīšu remontam

Bedrīšu remonts izmantojot Bitumena emulsiju un sīkšķembas ir vienkārša metode asfaltbetona bojājumu novēršanai. Bedrīšu remontu var paredzēt gan esošā asfalta seguma remontēšanai, gan arī esošā asfalta seguma sagatavošanai pirms nosedzošas kārtas būvniecības, lai atjaunotu esošās asfalta kārtas līdzenumu, slāņa biezumu, ūdens necaurlaidību un nestspēju.

Bedrīšu remontam ar Bitumena emulsiju un šķembām ražojam bitumena emulsijas ar bitumena saturu 60-65% un vidēju sadalīšanās ātrumu. C60B4, C65B3 vai C65B4

C65B3 Virsmas apstrādei

Virsmas apstrāde ir noteikta daudzuma bitumena emulsijas izsmidzināšana uz ceļa seguma ar sekojošu noteiktas frakcijas šķembu iestrādi. Vienkārtas virsmas apstrādi veic virs asfalta kārtām kā izolējošo vai nodilumizturīgo kārtu. Divkārtu virsmas apstrādi ieteicams paredzēt virs aukstās pārstrādes kārtām vai ar saistvielām nesaistītām kārtām.

Virsmas apstrādei ražojam bitumena emulsiju ar bitumena saturu 65-67%, C65B3 vai polimērmodificētu C65BP3 un C65BP4.

Dažādas specifiskas emulsijas varam saražot arī nelielos daudzumos atkarībā no klienta pieprasījuma.