Par Uzņēmumu

SIA „Ceļu Emulsija-HL” – bitumena emulsijas ražošanas kompānija

Tā dibināta 1995. gadā uz bijušās Tukuma 17.CRBP bitumena emulsijas rūpnīcas bāzes. Šī rūpnīca bija viena no pirmajām visā Padomju Savienībā, kas uzsāka emulsiju ražošanu sešdesmitajos gados.
Jau dibināšanas gadā, izmantojot vācu firmas Liesen tehnoloģiju un saņemot Vācijas speciālistu atbalstu notika pāreja no anjonaktīvo uz katjonaktīvo emulsiju ražošanu, kas atbilst visas pasaules tendencēm. Tai pat laikā tika uzsākta arī aukstā remontasfalta ražošana.
Pa šiem gadiem ražošanas apjoms ir ievērojami pieaudzis un uzņēmums vairākus gadus ir starp lielākajiem nodokļu maksātājiem Tukuma novadā.