Virsmas apstrāde

Virsmas apstrādes darbiem izmantojam savu Breining emulsijas iestrādes mašīnu ar emulsijas cisternas tilpumu 10t. 
Šī mašīna aprīkota ar datorizētu ātruma un daudzuma kontroli, kas nodrošina precīzu emulsijas dozēšanu. Darba platums līdz 5m.  Pieejama arī specializēta Ceļu remonta mašīna, kas apvieno emulsijas izsmidzināšanu un šķembu uzbēršanu vienā piegājienā, jeb t.s. remontvilciens. Ar remontvilcienu iespējams veikt ceļa bojājumu remontu no 0,2 līdz 2,5 metru platumam. Remontvilciens izmantojams arī virsmas apstrādes un ar saistvielām nesasistīto kārtu gruntēšanas darbu veikšanai. Ekonomiski izdevīgs risinājums ir vienkārtas vai vairāku kārtu virsmas apstrāde uz mazas nozīmes grants ceļiem, iebrauktuvēm un laukumiem. Izmantojot dažādu frakciju dolomīta vai granīta šķembas iespējams panākt asfalta segai līdzīgu kārtu, kas paaugstina ceļa nestspēju un novērš putekļu veidošanos.