Bedrīšu remonts

Asfaltbetona segumu bedrīšu remontu veicam pēc t.s. nepilnās tehnoloģijas ar emulsiju un šķembām.
Bedrītē vispirms tiek izsmidzināta bitumena emulsija. Pēc tam kārtām tiek bērtas sīkšķembas un izsmidzināta emulsija. Šādi tiek piepildīta bedrīte un beigās pārkaisīta ar šķembu atsijām vai rupjgraudainu smilti. Rezultātā ar šo metodi un vienkāršiem darbarīkiem tiek iegūts saremontēts ceļa bojājums. Rūpīgi strādājot, ir iespējams panākt remontētās vietas minimālu līmeņa atšķirību no pamata ceļa klātnes, kas nodrošina nemainīgu braukšanas komfortu.